onsdag 9 november 2011

Bloggnamnet och Edvard Munch


Jag tror inte på den konst som inte har tvingats fram av människans behov av att öppna sitt hjärta. All konst, litteratur som musik, måste frambringas med ens hjärteblod. Konsten är ens hjärteblod.
- Edvard Munch

Jag har mycket emot Munch. Jag har lätt att avfärda honom som ett exempel på ännu en martyrisk och självcentrerad man som levt konstnärsmyten. Hans idéer om kvinnor är djupt problematiska och bygger på ett ständigt upprepande av horan och madonnan.
Samtidigt: sedan första gången jag såg något av hans verk har han varit en av mina absoluta favoritkonstnärer. Hans måleri är inte tekniskt fulländat, styrkan ligger istället i den helt sanslösa närvaro hans verk har. För mig är Munchs konstnärskap fokuserat kring begreppet "nerv": han förmedlar närvaro och känslor. Bortom Munchs förlegade värderingar finns ett konstnärskap som säger något om vad det innebär att vara människa.

Jag tycker att citatet ovan handlar om att konst, för att beröra betraktaren, måste utgå från konstnären. För att kunna säga något om världen utgår man från egna upplevelser. Det handlar också om att det inte är lätt att göra konst, men att det är nödvändigt. 
Ordet "hjärteblod" innehåller en dubbeltydighet: det innehåller både något som ligger en varmt om hjärtat och något som är jobbigt. 
Det jag skriver om citatet här stämmer också överens med min syn på konst, och därför fick ordet "hjärteblod" bli namnet på min blogg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar